Home Tư vấn Tài chính
Tài chính PDF. In Email

Đội ngũ tư vấn với kinh nghiệm chuyên sâu sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố chiến lược kinh doanh, khai thác các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Hỗ trợ xây dựng và theo đuổi chiến lược kinh doanh và mục tiêu đầu tư với các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về mục tiêu và kế hoạch kinh doanh
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ
 • Tư vấn về tác động của thuế và các vấn đề trong quá trình thẩm định tài chính

Các chuyên gia của chúng tôi thực hiện định giá trong quá trình sáp nhập và mua lại nhằm mang lại sự tự tin cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán qua các yếu tố sau:

 • Kiểm toán và đánh giá vốn cổ phần
 • Xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tài sản hữu hình và vô hình
 • Xác định khả năng sinh lời của dự án
 • Đánh giá giá trị cộng hưởng của doanh nghiệp

Các dịch vụ bao gồm:

 • Thực hiện rà soát chiến lược của doanh nghiệp nhằm đánh giá các cơ hội tiềm năng trong sáp nhập và mua lại
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh trong sáp nhập và mua lại nhằm tư vấn bước đi và cơ hội tốt nhất cho khách hàng
 • Thực hiện nghiên cứu và xác định các mục tiêu chính nhằm thực hiện sáp nhập và mua lại đúng theo kế hoạch
 • Định giá doanh nghiệp với kỹ thuật phù hợp nhất
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, đàm phán sáp nhập và mua lại
 • Hỗ trợ xác định các cơ hội hợp tác chiến lược và đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm đem lại thương vụ tốt nhất cho các bên
 • Xác định các cơ hội đa dạng hóa cho doanh nghiệp

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn
Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 38 567 777
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, Tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Gửi email cho chúng tôi