Home Tư vấn Quản trị
Quản trị PDF. In Email

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Doanh nghiệp đã thấy các cơ hội phát triển kinh doanh mới, nhưng lại bị hạn chế bởi cơ chế quản lý chưa tương xứng? Hoặc doanh nghiệp muốn đạt tới một chuẩn mực mới trong quản trị? Dịch vụ tái cơ cấu quy trình hoạt động của chúng tôi giúp chuyển đổi doanh nghiệp lên tầm cao mới về nhân sự, quy trình và công nghệ.

  • Phân tích hiện trạng
  • Tư vấn chiến lược
  • Tái cấu trúc quy trình
  • Đào tạo và chạy thử
  • Quản lý thay đổi

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn
Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 38 567 777
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, Tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Gửi email cho chúng tôi