Home Tư vấn Kế toán
PDF. In Email

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi giúp doanh nghiệp có hệ thống kế toán hoàn thiện theo quy định của pháp luật thuế, kế toán, đồng thời cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của lãnh đạo.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Một trong những vấn đề mà chủ doanh nghiệp quan tâm trước khi quyết toán thuế hoặc kiểm toán là chuẩn bị sẵn sàng các báo cáo tài chính và hệ thống kế toán hoàn chỉnh nhằm đảm bảo kết quả tốt khi quyết toán và/hoặc kiểm toán. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể quan tâm tới việc kiểm tra chất lượng công tác kế toán định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng thông tin khi ra quyết định.

Dịch vụ soát xét kế toán của Vietsourcing giúp mang lại bộ báo cáo tài chính có chất lượng và hệ thống số sách kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công việc sau:

 • Rà soát chứng từ gốc để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ
 • Rà soát các hóa đơn đầu vào để kiểm tra, loại bỏ các hóa đơn bất hợp pháp
 • Rà soát sổ sách kế toán nhằm kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định về thuế, kế toán và pháp luật của Nhà nước
 • Rà soát báo cáo tài chính
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đặc biệt là pháp luật thuế
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kế toán

Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về thuế, kế toán và quản trị sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh, thiết lập hệ thống kế toán hoàn thiện, tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và các quy định của Nhà nước.

 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu, chứng từ
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, phê duyệt và luân chuyển chứng từ
 • Xây dựng các thủ tục ghi sổ kế toán và giám sát kế toán
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính và quản trị
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn công việc kế toán
 • Tư vấn lựa chọn và kiểm định chất lượng phần mềm kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn
Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 38 567 777
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, Tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Gửi email cho chúng tôi