TH Milk PDF. In Email

Vietsourcing hỗ trợ nhà sản xuất và phân phối sản phẩm sữa hàng đầu mở rộng thị trường.

Tập đoàn TH đang từng bước trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm tự nhiên, bao gồm sữa, thịt, rau quả và hải sản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Vietsourcing hỗ trợ TH hoàn thành các thủ tục về thuế cho hệ thống phân phối của TH trên toàn quốc.