Công ty TNHH Vanlaack Asia PDF. In Email

Vietsourcing thực hiện soát xét kế toán và dịch vụ tuyển dụng cho Vanlaack.

Vanlaack là công ty may toàn cầu với lịch sử hơn 125 năm và hiện diện tại hơn 40 chi nhánh trên toàn cầu.

Vietsourcing giúp soát xét kế toán và tuyển dụng cho Valaack tại nhà máy công ty ở Việt Nam.

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn
Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 38 567 777
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, Tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Gửi email cho chúng tôi