Parkway Shenton In

Vietsourcing thực hiện công tác kế toán cho tổ chức y tế hàng đầu châu Á.

Parkway Shenton là tổ chức y tế tổng hợp hàng đầu châu Á với mạng lưới bệnh viện và dịch vụ y tế hàng đầu khu vực. Parkway Shenton cung cấp cho khách hàng các dịch vụ y tế đa dạng cho khách hàng.

Vietsourcing thực hiện công tác kế toán cho văn phòng đại diện của Parkway Shenton tại Việt Nam.