Home Hỗ trợ doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp PDF. In Email

Sử dụng dịch vụ kế toán của Vietsourcing để giúp lãnh đạo doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm chất lượng báo cáo thuế và báo cáo tài chính, từ đó có nhiều thời gian và nguồn lực hơn để tập trung cho phát triển kinh doanh.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Dưới đây là quy trình cung cấp dịch vụ điển hình của chúng tôi. Quy trình thực tế tại quý doanh nghiệp có thể được thay đổi đôi chút nhằm phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Thu thập chứng từ gốc

Nhân viên của Vietsourcing sẽ tới thu thập chứng từ tại doanh nghiệp theo lịch trình đã thỏa thuận trước với doanh nghiệp.

Tư vấn cho doanh nghiệp cách lập ( bổ xung) hóa đơn chứng từ theo đúng quy định của kế toán , thuế.

2. Nhập liệu kế toán

Sau khi thu thập chứng từ gốc, các nhân viên kế toán được đào tạo bài bản của chúng tôi sẽ tiến hành:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về cách hạch toán, nhập liệu sao cho phù hợp với đặc thù của công ty mà vẫn theo đúng quy định của kế toán, thuế
 • Lập các báo cáo tài chính cuối kỳ
 • Thực hiện các công việc kế toán như kiểm tra, đối chiều
 • Phân loại, kiểm tra và  thực hiện nhập chứng từ vào các phần hành kế toán phù hợp.

3. Báo cáo

Theo lịch hẹn, nhóm chuyên gia kế toán sẽ gửi bộ báo cáo tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp để phê duyệt và trình các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc đơn vị quản lý. Các báo cáo có thể bao gồm:

 • Sổ sách kế toán
 • Bảng kê thuế các loại
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng

 • Thông tin kế toán đúng hạn, truy cập mọi lúc, mọi nơi qua web, máy tính bảng và điện thoại thông minh
 • Giảm thiểu chi phí duy trì hệ thống sổ sách kế toán và phòng kế toán
 • Tối đa hóa lợi nhuận do tập trung nhiều hơn cho kinh doanh
 • Tư vấn chính sách thuế, kế toán nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh lớn nhất
 • Chiết khấu cho doanh nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo

SỰ KHÁC BIỆT trong dịch vụ của Vietsourcing nằm ở sự tổng hòa của các yếu tố sau:

 • Báo cáo tài chính được thẩm tra bởi các chuyên gia có chứng chỉ ACCA, CPA, đại lý thuế
 • Sổ sách được quản lý bởi hệ quản trị doanh nghiệp tập trung hàng đầu thế giới, với khả năng truy cập qua web MỌI LÚC, MỌI NƠI từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (hãy hình dung lãnh đạo doanh nghiệp muốn có thông tin tài chính ngay lập tức trên đường ra sân bay, trên sân golf, hoặc trong lúc đàm phán với đối tác)
 • Hệ thống báo cáo tài chính, quản trị có thể được tùy biến đáp ứng mọi yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp trên cơ sở các dữ liệu đầu vào hiện có

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.087 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.119 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.304 seconds, 12.76 MB
Application afterRender: 0.377 seconds, 14.24 MB

Bộ nhớ sử dụng

15072208

23 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-21 20:33:24'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-21 20:33:24'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 17)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 511
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 01:33:24' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 01:33:24' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(511)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(511)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(142)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='511'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='65'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=511
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 15. SELECT catid, sectionid, created, modified,  metakey
    FROM jos_content
    WHERE id=511
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 17 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 17
    LIMIT 1
 19. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 2
 21. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2,17)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không