Kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng của Vietsourcing giúp công tác kế toán của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế, kế toán, lao động và pháp luật hiện hành. Là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đã đăng ký với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), chữ ký kế toán trưởng của Vietsourcing trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp được cơ quan thuế thừa nhận.

Một số nội dung công việc

  • Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ
  • Kiểm tra hạch toán kế toán
  • Kiểm tra, duy trì hệ thống chứng từ, sổ sách & báo cáo tài chính
  • Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
  • Tiếp kiểm toán và cơ quan thuế khi thanh tra, quyết toán
  • Tư vấn chính sách, chế độ, xử lý kế toán cho lãnh đạo doanh nghiệp

Các kết quả cung cấp cho doanh nghiệp

  • Hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh
  • Bộ báo cáo tài chính và thuế định kỳ
  • Báo cáo tài chính cuối năm
  • Các tư vấn về chính sách, chế độ kế toán và xử lý kế toán

Đường dây nóng liên hệ sử dụng dịch vụ:

0943 428 998 (Hà Nội, các tỉnh phía bắc và miền trung)
0942 418 998 (TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam)
Cú pháp gửi tin nhắn đăng ký dịch vụ: TênCôngty KTT​


In bài này