Hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của Vietsourcing mang lại lợi ích cho các tổ chức tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm cho các bộ phận hỗ trợ như kế toán, thuế và nhân sự để tập trung cho kinh doanh. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao khả năng cạnh tranh bằng việc có các thông tin hỗ trợ đầy đủ và kịp thời.

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Các thủ tục về thuế
  • Tính lương và thủ tục bảo hiểm
  • Cho thuê nhân sự
  • Tuyển dụng
  • Phát triển phần mềm


Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998


In bài này