Các thủ tục về thuế

Nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí bất thường do bị nộp phạt về thời gian chậm nộp báo cáo thuế, nộp thuế hoặc do tính toán thiếu/ sai và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Đăng ký mã số thuế doanh nghiệp/ mã số thuế thu nhập cá nhân
  • Thực hiện thủ tục mua hóa đơn/ đăng ký in hóa đơn
  • Báo cáo, kê khai thuế theo tháng/quý
  • Làm quyết toán thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu,…
  • Nhắc nhở khách hàng nộp thuế
  • Thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng/ thuế thu nhập cá nhân
  • Các loại thuế khác theo yêu cầu của khách hàng


Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998


In bài này