Hỗ trợ pháp lý và thuế

Gói dịch vụ hỗ trợ pháp lý và thuế của Vietsourcing được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn thuế, kế toán và nhân sự kinh nghiệm và nhiệt huyết sẽ giúp doanh nghiệp vận hành hoàn hảo ngay từ ngày đầu thành lập.​

Đăng ký ban đầu

 • Giấy phép kinh doanh
 • Đăng ký thuế
 • Đăng ký và thiết lập hệ thống kế toán
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ doanh nghiệp

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Các thủ tục về thuế
 • Tính lương và các thủ tục bảo hiểm
 • Cho thuê nhân sự

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998​

Tư vấn Nhân sự

Dịch vụ tư vấn nhân sự của Vietsourcing giúp doanh nghiệp tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ chuyên nghiệp, gắn bó với trình độ cao, đồng thời xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả.​

Tư vấn

 • Tư vấn, xây dựng cấu trúc nhân sự
 • Xây dựng hệ thống lương, thưởng
 • Thiết lập hệ thống đánh giá và quản lý nhân sự

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998​​

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Vietsourcing, thực hiện bởi các chuyên gia lâu năm và am hiểu môi trường kinh doanh quốc tế cũng như Việt Nam, sẽ đem lại cho doanh nghiệp các giải pháp chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường.

 • Tư vấn kế toán
 • Tư vấn thuế
 • Tư vấn nhân sự
 • Tư vấn quản trị
 • Tư vấn tài chính

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Tư vấn tài chính

Đội ngũ tư vấn với kinh nghiệm chuyên sâu sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố chiến lược kinh doanh, khai thác các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro và gia tăng giá trị cho cổ đông.​

Tài chính doanh nghiệp

Hỗ trợ xây dựng và theo đuổi chiến lược kinh doanh và mục tiêu đầu tư với các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về mục tiêu và kế hoạch kinh doanh
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ
 • Tư vấn về tác động của thuế và các vấn đề trong quá trình thẩm định tài chính

Định giá

Các chuyên gia của chúng tôi thực hiện định giá trong quá trình sáp nhập và mua lại nhằm mang lại sự tự tin cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán qua các yếu tố sau:

 • Kiểm toán và đánh giá vốn cổ phần
 • Xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tài sản hữu hình và vô hình
 • Xác định khả năng sinh lời của dự án
 • Đánh giá giá trị cộng hưởng của doanh nghiệp

Sáp nhập và Mua lại

Các dịch vụ bao gồm:

 • Thực hiện rà soát chiến lược của doanh nghiệp nhằm đánh giá các cơ hội tiềm năng trong sáp nhập và mua lại
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh trong sáp nhập và mua lại nhằm tư vấn bước đi và cơ hội tốt nhất cho khách hàng
 • Thực hiện nghiên cứu và xác định các mục tiêu chính nhằm thực hiện sáp nhập và mua lại đúng theo kế hoạch
 • Định giá doanh nghiệp với kỹ thuật phù hợp nhất
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, đàm phán sáp nhập và mua lại
 • Hỗ trợ xác định các cơ hội hợp tác chiến lược và đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm đem lại thương vụ tốt nhất cho các bên
 • Xác định các cơ hội đa dạng hóa cho doanh nghiệp

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Tư vấn quản trị

Tái cơ cấu quy trình hoạt động

Doanh nghiệp đã thấy các cơ hội phát triển kinh doanh mới, nhưng lại bị hạn chế bởi cơ chế quản lý chưa tương xứng? Hoặc doanh nghiệp muốn đạt tới một chuẩn mực mới trong quản trị? Dịch vụ tái cơ cấu quy trình hoạt động của chúng tôi giúp chuyển đổi doanh nghiệp lên tầm cao mới về nhân sự, quy trình và công nghệ.

 • Phân tích hiện trạng
 • Tư vấn chiến lược
 • Tái cấu trúc quy trình
 • Đào tạo và chạy thử
 • Quản lý thay đổi
 •  
Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của Vietsourcing giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời vận dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước trong điều kiện đặc thù của doanh nghiệp nhằm lập kế hoạch thuế tối ưu cho đơn vị mình, qua đó hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Soát xét tình trạng thuế

Nếu doanh nghiệp không nắm rõ hoặc được cập nhật đầy đủ các quy định, chế tài về thuế, sẽ có rủi ro rất lớn liên quan tới nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ soát xét tình trạng thuế của Vietsourcing giúp kiểm tra hiện trạng tuân thủ pháp luật thuế và tính toán ảnh hưởng của thuế tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời thực hiện các quy định về thuế và có kế hoạch kịp thời.

Kiểm tra, rà soát tình trạng tuân thủ thuế tại doanh nghiệp trên cơ sở các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Kiểm tra chẩn đoán tập trung cho từng vấn đề cụ thể để phát hiện các cơ hội hoạch định thuế tiềm năng
Tư vấn đưa ra giải pháp phù hợp


Tư vấn thuế

Vietsourcing cùng với khách hàng xác định và đánh giá các cơ hội khi lập kế hoạch thuế nhằm giảm thiểu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kinh nghiệm chuyên sâu, thường xuyên được cập nhật và làm việc với các cơ quan thuế, thời gian phản hồi nhanh chóng và kỹ năng bao quát là thế mạnh của các chuyên gia Vietsourcing khi khách hàng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

 • Lập kế hoạch và tư vấn thuế thu nhập cá nhân
 • Lập kế hoạch và tư vấn thủ tục hoàn thuế GTGT
 • Lập kế hoạch và tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Các tình huống giao dịch phức tạp liên quan tới thuế
 • Tư vấn ưu đãi, miễn giảm thuế
 • Rà soát và soạn thảo các điều khoản liên quan đến thuế trong hợp đồng
 • Cập nhật các quy định và chính sách thuế
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Tư vấn kế toán

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi giúp doanh nghiệp có hệ thống kế toán hoàn thiện theo quy định của pháp luật thuế, kế toán, đồng thời cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của lãnh đạo.​

Soát xét kế toán

Một trong những vấn đề mà chủ doanh nghiệp quan tâm trước khi quyết toán thuế hoặc kiểm toán là chuẩn bị sẵn sàng các báo cáo tài chính và hệ thống kế toán hoàn chỉnh nhằm đảm bảo kết quả tốt khi quyết toán và/hoặc kiểm toán. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể quan tâm tới việc kiểm tra chất lượng công tác kế toán định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng thông tin khi ra quyết định.

Dịch vụ soát xét kế toán của Vietsourcing giúp mang lại bộ báo cáo tài chính có chất lượng và hệ thống số sách kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công việc sau:

 • Rà soát chứng từ gốc để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ
 • Rà soát các hóa đơn đầu vào để kiểm tra, loại bỏ các hóa đơn bất hợp pháp
 • Rà soát sổ sách kế toán nhằm kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định về thuế, kế toán và pháp luật của Nhà nước
 • Rà soát báo cáo tài chính
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đặc biệt là pháp luật thuế
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kế toán

Thiết lập hệ thống kế toán

Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về thuế, kế toán và quản trị sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh, thiết lập hệ thống kế toán hoàn thiện, tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và các quy định của Nhà nước.

 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu, chứng từ
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, phê duyệt và luân chuyển chứng từ
 • Xây dựng các thủ tục ghi sổ kế toán và giám sát kế toán
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính và quản trị
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn công việc kế toán
 • Tư vấn lựa chọn và kiểm định chất lượng phần mềm kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998
Tập đoàn Vietsourcing

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 3856 7777
Fax: (8424) 3944 6455
Hotline: 09 43 42 8998
Email: edu@vietsourcing.com


TP Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà Lộc Phát, 68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 09 42 41 8998
Email: edu@vietsourcing.com

Thành lập từ năm 2006

Free Joomla templates by L.THEME