Search results

Document no:
Abstract:
Document type:
According taxes:
The agency issued:
From date:
To date:
Issued date Document name According taxes Effective date Type Document no Abstract Download
2011-01-18 Công văn 227/TCT-TNCN Foreign Contractor Tax 2011-01-18 Dispatch 227/TCT-TNCN

Về việc thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản

2007-11-21 Luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 Foreign Contractor Tax 2009-01-01 Law 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân

2011-01-18 Công văn 232/TCT-TNCN Foreign Contractor Tax 2011-01-18 Dispatch 232/TCT-TNCN

Về chính sách thuế TNCN

2010-07-02 Công văn 2370/TCT-TNCN Foreign Contractor Tax 2010-07-02 Dispatch 2370/TCT-TNCN

Về việc miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

2009-01-13 Thông tư 03/2009/TT-BTC Foreign Contractor Tax 2009-02-27 Circular 03/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

2010-08-31 Công văn 3363/TCT-TNCN Foreign Contractor Tax 2010-08-31 Dispatch 3363/TCT-TNCN

Về chính sách thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS

2010-05-21 Công văn 1691/TCT-CS Foreign Contractor Tax 2010-05-21 Dispatch 1691/TCT-CS

Về việc xác định ưu đãi thuế suất thuế TNDN

2010-04-15 Quyết định 814/QĐ-BTC Foreign Contractor Tax 0000-00-00 Decision 814/QĐ-BTC

Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

2010-10-28 Nghị định 85/2007/NĐ-CP sửa đổi Foreign Contractor Tax 2011-01-01 Decree 106/2010/NĐ-CP

Về việc sửa đổi một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

2010-05-28 Công văn 6824/BTC-TCT Foreign Contractor Tax 2010-05-28 Dispatch 6824/BTC-TCT

Về việc chính sách thuế đối với hoạt động môi giới dịch vụ vận tải quốc tế

2007-05-25 Nghị định 85/2007 Foreign Contractor Tax 2007-07-01 Decree 85/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế

2010-04-05 Công văn 1070 Tổng cục Thuế Foreign Contractor Tax 2010-04-05 Dispatch 1070/TCT-CS

Về việc nộp thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA vay

2000-06-09 luatdaukhisuadoi Foreign Contractor Tax 2000-07-01 Law

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí

1993-06-07 luatdaukhi Foreign Contractor Tax 1993-09-01 Law

Luật dầu khí

2010-07-06 Công văn 8667/BTC- TCT Foreign Contractor Tax 2010-07-06 Dispatch 8667/BTC-TCT

Về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »