Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-08-04 Thông tư số 137/2009/TT- BTC sửa đổi 2010-08-04 Circular 116/2010/TT-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 137/2009/TT-BTC về cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

2010-09-28 Các mẫu hóa đơn, bảng biểu đính chính 2010-09-28

Các mẫu hóa đơn, bảng biểu đính chính. Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính

2010-06-22 Công văn 3367/TCHQ- KTTT 2010-06-22 Dispatch 3367/TCHQ-KTTT

Về việc thuế NK và thuế GTGT thiết bị phục vụ dầu khí

2008-07-29 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA 2008-07-29 Joint Circular 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA

Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuê và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp

2010-03-09 Công văn 2826/BTC-TCHQ 2010-03-09 Dispatch 2826/BTC-TCHQ

Về việc xử lý nợ thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK

2010-02-12 Công văn 2142/BTC-CST 2010-02-12 Dispatch 2142/BTC-CST

Về chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động

2010-08-06 Công văn 2939/TCT-KK 2010-08-06 Dispatch 2939/TCT-KK

Về việc hoàn thuế GTGT

2010-07-12 Công văn 2505/TCT-CS 2010-07-12 Dispatch 2505/TCT-CS

Về chính sách thuế đối với dự án ODA

2010-05-24 Công văn 6559/BTC-CST 2010-05-24 Dispatch 6559/BTC-CST

Về thuế GTGT đối với thẻ cào ĐTDĐ dùng cho mạng viễn thông nước ngoài

2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK 2011-02-14 Dispatch 604/TCHQ-TXNK

Về việc thuế xe ôtô tải tự đổ

2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK 2011-02-14 Dispatch 604/TCHQ-TXNK

Về việc thuế xe ôtô tải tự đổ

Mẫu số: 01/HTBT hoàn thuế/phí Mẫu số: 01/HTBT

Đề nghị hoàn thuế/ Phí

2011-01-25 Công văn 339/TCT-CS 2011-01-25 Dispatch 339/TCT-CS

Về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153.

2010-07-23 Thông tư số 105/2010/TT-BTC 2010-07-23 Circular 105/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP

2010-06-30 Mẫu số 01/ĐNHT Mẫu số 01/ĐNHT

Giấy đề nghị tạm hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

(Mẫu số 01/ĐNHT Theo TT số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của BTC)