Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-03-18 Công văn 819/TCT-CS 2010-03-18 Dispatch 819/TCT-CS

Về việc áp dụng thuế GTGT đối với bột thạch anh và cát khuôn đúc xuất khẩu

2010-02-01 Công văn 362/TCT-KK 2010-02-01 Dispatch 362/TCT-KK

Về việc Hạch toán và kê khai thuế GTGT khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm"

2010-08-18 Công văn 3120/TCT-CS 2010-08-18 Dispatch 3120/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với xỉ titan và tài nguyên, khoáng sản từ quặng êmênhit xuất khẩu.

2010-01-08 Công văn 91/TCT-CS 2010-01-08 Dispatch 91/TCT-CS

Về việc thông báo hết thời gian giảm thuế.

2011-01-19 Công văn 241/TCT-KK 2011-01-19 Dispatch 241/TCT-KK

Về việc Khấu trừ thuế GTGT

2011-01-10 Công văn 115/TCT-CS 2011-01-10 Dispatch 115/TCT-CS

Về việc chính sách thuế GTGT

2010-02-25 Công văn 598/TCT-CS 2010-02-25 Dispatch 598/TCT-CS

Về việc Trả lời chính sách thuế

2009-05-20 Thông tư 98/2009/TT-BTC 2009-07-04 Circular 98/2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất

2009-07-29 Công văn 3075/TCT-CS 2009-07-29 Dispatch 3075/TCT-CS

Về việc áp dụng giảm thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

2011-02-18 Công văn 550/TCT-CS 2011-02-18 Dispatch 550/TCT-CS

Về việc trả lời vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

2010-06-29 Công văn 3484/TCHQ-TXNK 2010-06-29 Dispatch 3484/TCHQ-TXNK

Về việc chính sách thuế GTGT

2010-06-02 Công văn 1903/TCT-KK 2010-06-02 Dispatch 1903/TCT-KK

Về việc chính sách thuế TTĐB

2010-12-01 Thông tư 191/2010/TT-BTC 2011-01-01 Circular 191/2010/TT-BTC

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô

2010-04-22 Công văn 1363/TCT-CS 2010-04-22 Dispatch 1363/TCT-CS

Về việc Sử dụng hóa đơn GTGT

2010-08-26 Thông tư 128/2010/TT-BTC 2010-10-10 Circular 128/2010/TT-BTC

Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu